Kylät esiin - Kylien kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistamalla ja tuomalla esiin kylien ja laajemmin maaseutuelämän positiivisia puolia tukea maaseudun elinvoimaa ja kotiseutuylpeyttä. Tämä tapahtuu tukemalla kylien yhteisöjen toimintaa niiden tiedotustoiminnassa nykyajan median tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Näin on mahdollista saada myös nuoret laajemmin mukaan toimintaan. Opintomatkat vahvistavat maaseudun yhteisöjen ryhmädynamiikkaa ja antavat esimerkkejä hyvistä käytännöistä muilla alueilla. Samoin oman toiminnan esittely vierailijoille lisää tietoisuutta kylätoiminnan erilaisista malleista. Hankkeen tavoitteena on myös yhteisöjen kokoontumistilojen käytön tehostaminen ja laajentaminen uusiin käyttäjäkuntiin, mikä lisää yhteisöllisyyden ohella myös tietoisuutta kyläyhteisöjen toiminnasta ja auttaa taloudellisesti ylläpitämään ko. tiloja. Tavoitteena on myös tehokkaalla alueen sisäisellä ja alueen ulkopuolelle suuntautuvalla viestinnällä tuoda esiin Kyrönmaan maaseutumaisen asuinympäristön etuja ja parhaita puolia. Näin lisääntyy kylien näkyvyys ulkopuolisille samalla kun vahvistetaan nykyisten asukkaiden tyytyväisyyttä sekä luodaan mahdollisille paluu- tai uudismuuttajille myönteistä kuvaa alueesta. Samalla tulevat esiin ne vaikutukset, joita maaseudun hankkeellisella kehittämisellä on saatu aikaan.

Hanke on rahoitettu Yhyres ry:n omasta kiintiöstä ja sen toteutusaika on 1.1.2019-31.12.2020

 
Kyrönmaan ATK-palvelut