Hanke aktivoi ja osallistaa nuoria kehittämään omaa asuinseutuaan ja sen mahdollisuuksia nuorten näkökulmasta. Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet heitä koskeviin asioihin ovat rajalliset eikä alueella ole sellaista foorumia, jossa heidän äänensä saataisiin kuuluviin. Hankkeen tavoitteena on yhteistyön, osallisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen Kyrönmaan nuorten keskuudessa. Tavoitteena on tarjota kaikille alueen nuorille tilaisuuksia ja elämyksiä, jonka sisällössä on tietoa, taitoa ja apua nuorten omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Tarkoituksena on herätellä nuoret huomaamaan että asioihin voi vaikuttaa ja yhdessä tekemällä voi saavuttaa merkittäviäkin asioita. Hankkeen tavoitteena on myös saada aikaan jatkuvaa nuorten omaehtoista kehittämistoimintaa Kyrönmaalla. Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä joilla aktivoidaan alueen lapsia ja nuoria ja kehitetään erilaisia tempauksia, tapahtumia ja yhteistä toimintaa.

Nuoriso-Leader rahoituksen ja nuorten asioissa ota yhteyttä:

piritta.syrjala(a)yhyres.fi

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut