YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n nuorisojaoston toimintaohje

Nuorisojaosto ja sen toimintakausi

Yhyres-kehittämisyhdistys ry asettaa hallituksen alaisen nuorisojaoston tukemaan strategian toteutumista erityisesti nuorten osalta. Jaosto tiedottaa, aktivoi, arvioi ja antaa lausuntoja nuoriin liittyvistä hankkeista ja tarvittaessa muistakin.

Nuorisojaoston toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa vuosittain elokuun alusta tai erikseen sovittavana ajankohtana. Jaoston kokoonpano tarkistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen.


Nuorisojaoston kokoonpano ja järjestäytyminen

Yhyreksen nuorisojaosto muodostuu seuraavasti:

-       kahdesta Isonkyrön varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä.

-       kahdesta Laihian varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä.

-       kahdesta Vähänkyrön varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä.

-       yhdestä Yhyreksen toimiston työntekijästä (Nuorisoaktivaattori) ja yhdestä varajäsenestä.

-       yhdestä Yhyreksen hallituksen jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä.

Nuorisojaoston nuorisojäsenten ikä on 15-23 vuotta. Ryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa muuttaa. Yhdistyksen hallitus vahvistaa jaoston kokoonpanon.

Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin järjestäytymiskokouksessa. Jaoston kokousten koollekutsujana toimii Yhyres ry:n toimisto. Jaoston kokousta koskeva aineisto toimitetaan jaoston jäsenille sähköisesti ennen kokousta. Jaoston kokouksista maksetaan kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset. Jaoston jäseniä koskee salassapitovelvollisuus.


Nuorisojaoston tehtävät

Nuorisojaosto tiedottaa nuorille kehittämismahdollisuuksista ja aktivoi nuoria kehittämistoimintaan. Jaosto toimii kaksisuuntaisena tiedonvälityskanavana alueen nuorten ja hallituksen välillä. Jaosto voi toteuttaa tehtäväänsä esimerkiksi järjestämällä opintomatkoja ja erilaisia tilaisuuksia. Jaosto arvio nuoria koskevia hankehakemuksia ja ottaa kantaa ideatasolla oleviin toimenpiteisiin ja hankkesiin. Lisäksi jaosto arvioi vuosittain Yhyreksen strategian toteutumista ja antaa siitä lausunnon hallitukselle. Arviointityö on keskeinen osa kehittämistyön oppimista.

Nuorisojaosto tuo Yhyreksen strategian toteutukseen nuorten näkökulmaa ja asiatuntemusta. Päätökset hankkeiden rahoittamisesta ja linjauksista tekee hallitus jaoston esityksen pohjalta. Hallitus voi tarvittaessa tarkentaa jaoston tehtäviä.

 

NUORISOJAOSTON JÄSENET


Varsinainen jäsen                                                        Varajäsen


Isokyrö

Saara Kauppi, somevastaava                                        Anni Ikola
                                                        

Laihia

Sami Peltoniemi, puheenjohtaja                                 Jami Kivipensas, varasihteeri
Elina Luoma, sihteeri                                                      Suvi Marttila, somevastaava

Vähäkyrö

Oskari Laaksonen                                                              Riia Siika-aho
Jasmin Hellberg, varapuheenjohtaja                      Henna Nyrhinen

 

Hallitus

Jari Lönn                                                                               Nina Perkiö

 

Toimisto

Sari Hakamaa                                                         

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut