Hakemuslomakkeen löydät TÄÄLTÄ


Yhyres ry:n Nuoriso-Leaderin tavoitteet

Nuoriso-leaderin tavoitteena on saada nuoria mukaan kehittämistyöhön ja tehdä samalla leader- ja hanketoimintaa tutuksi alueen nuorille. Nuoriso-leader tarjoaa Kyrönmaan nuorille keinoja vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja kehittää sen viihtyvyyttä.

Kuka voi hakea

Yhyres ry myöntää Nuoriso-leader tukea Isonkyrön, Laihian ja Vähänkyrön alueiden nuorten ryhmien hankkeille. Nuorten ryhmä voi olla epämuodollinen ryhmä, siinä tulee olla vähintään kolme 13–29-vuotiasta henkilöä. Nuori yrittäjä voi hakea tukea myös yksin.

Ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista tai täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Hakijana voi olla myös yhdistys. Nuoriso-leader tukea myönnetään hankkeille, jossa nuorten rooli on keskeinen. Hanke tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.

Hakuaika
Jatkuva haku. Hakemukset käsitellään hakemuksen saapumisen jälkeen seuraavassa Yhyres ry:n nuorisojaoston kokouksessa. Nuorisojaosto käsittelee hakemuksen ja tekee esityksen sen rahoittamisesta. Nuorisojaoston esitys käsitellään ja vahvistetaan hallituksen kokouksessa.

(Huom! Jos aloittaa hankkeen ennen Yhyres ry:n päätöstä, tekee sen ns. omalla riskillä eli jos Yhyres ry:n päätös on kielteinen, niin rahoitusta ei saa).


Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea

Hankkeen teema on vapaa. Hanke voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta, taideprojektin toteuttaminen tai vaikka nuorten kokoontumispaikan viihtyvyyden parantaminen. Nuoriso-leader hanke voi olla lähes mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää, laillista tekemistä.

Nuorisoyritykset (NY, 4H-yritys, toiminimi, kevytyrittäjä jne.) voivat hakea Nuoriso-leader rahoitusta uuden yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen kehittämiseen liittyviin kuluihin sekä yritystoiminnan vaatimiin investointeihin.

Valintaan vaikuttavia seikkoja

 • Idea hyödyntää mahdollisimman montaa nuorta.
 • Hankkeen tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportoima.
 • Hankkeessa on uutuusarvoa.
 • On hyvä, jos hanke tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa
 • On eduksi, jos toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää, ja se sopii myös muille nuorten ryhmille.
 • Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen.
 • Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa hanke.
 • Hankkeen hyödyt tai tulokset kohdistuvat Kyrönmaan alueeseen.
 • Hankkeen tuotokset ja panokset ovat oikeassa suhteessa.

Rajoituksia ja ehtoja

 • Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaa eikä takautuvasti ennen hakuajan päättymistä toteutuneelle hankkeelle. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty Yhyres ry:lle.
 • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.
 • Nuoriso-Leaderia tuki on käytettävä siihen hankkeeseen, mihin sitä on haettu.
 • Jos hankkeessa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa tukea hakiessa.
 • Tukea ei suositella haettavaksi palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin.
 • Kalustehankinnoissa hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
 • Tuen edellytyksenä on, että tuen saaja toimittaa loppuraportin ja kuvamateriaalia, josta selviää, että hanke on toteutettu suunnitellusti. Yhyres ry:llä on mahdollisuus käyttää raportoituja kuvia.
 • Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

 Tukea ei myönnetä tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi

 • Normaalista, jatkuvasta harrastuksesta, tuleviin kuluihin.
 • Harrastusten osallistumismaksuihin.
 • Tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin, koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi, ensiapukurssit, järjestyksenvalvontakoulutus...).
 • Uusien yhdistysten perustamiseen.
 • Yksityiskäyttöön tulevat välineet.

 Miten tukea haetaan

Hakulomake löytyy Yhyres ry:n nettisivuilta osoitteessa www.yhyres.fi/hakulomake-nuorisoleader/ .Hakulomake täytetään sähköisesti.

Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista. Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen, mikäli kukaan ryhmän jäsenistä ei ole täysi-ikäinen. Vastuuaikuinen avustaa ryhmää hakemuksen täyttämisessä ja raportoinnissa sekä vastaa tuen käytöstä ryhmän kanssa.


Nuori yrittäjä voi hakea tukea myös yksin, mutta mikäli yrittäjä on alaikäinen, tulee hakemukseen määrittää silloinkin täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Suosittelijan tietoihin kirjoitetaan yritystoimintaa ohjaavan henkilön tiedot.

 Myönnettävän tuen suuruus

Nuorisorahan suuruus on 100–900 euroa/projekti. Tukea myönnetään 90 % projektin kustannuksista. Kuitenkin korkeintaan 900€ jos projekti suurempi kuin 1.000€. Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuvat ja kuitit tehdyistä hankinnoista Yhyres ry:n toimistoon.

Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus Nuoriso-leader tuesta. Jos hanke toteutuu suunniteltua suurempana, niin tuki ei kasva myönnetystä summasta. Jos hanke peruuntuu kokonaan, on koko tuki palautettava.

 Tuesta päättäminen ja tuen maksaminen

Päätös rahoitettavista Nuoriso-Leadereista annetaan heti kun nuorisojaosto ja hallitus ovat hakemuksen käsitelleet. Yhyres-kehittämisyhdistys ry varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Nuoriso-leader hakemuksen. Myönnetty tuki maksetaan kokonaisuudessaan hakijan tilille noin kahden viikon kuluessa päätöksestä

Raportointi

Hakijat raportoivat hankkeesta ja Nuoriso-leader rahoituksen käytöstä Yhyres ry:lle sähköisellä raportointilomakkeella, toukokuun tai marraskuun loppuun mennessä viimeistään vuoden kuluessa rahoituksen hakemisesta.


Raportointilomake löytyy Yhyres ry:n nettisivuilta. Raportin liitteeksi tulee liittää kuvia tai videoita hankkeesta. Hankkeen kuitit tulee säilyttää mahdollisia lisätieto pyyntöjä varten. Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin.

Raportointilomakkeen löydät TÄÄLTÄ.

 
Kyrönmaan ATK-palvelut