Hakemuslomakkeen löydät TÄÄLTÄ


Yhyres ry:n Nuoriso-Leaderin tavoitteet

  • Saada nuoria mukaan kehittämistyöhön
  • Tarjota nuorille keinoja vaikuttaa elinympäristöönsä ja viihtyvyyteen.

 
Kuka voi hakea

Yhyres ry myöntää tukea (=nuorisorahaa) Isonkyrön, Laihian ja Vähänkyrön alueiden nuortenryhmien hankkeille. Nuorten ryhmä voi olla epämuodollinen ryhmä, siinä tulee olla vähintään kolme 13–29-vuotiasta henkilöä. Ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista tai täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Hakijana voi olla myös yhdistys. Nuorisorahaa myönnetään hankkeille, jossa nuorten rooli on keskeinen.

Hakuaika
Jatkuva haku. Hakemukset käsitellään hakemuksen saapumisen jälkeen seuraavassa Yhyres ry:n hallituksen kokouksessa.
(Huom! Jos aloittaa hankkeen ennen Yhyres ry:n päätöstä, tekee sen ns. omalla riskillä eli jos Yhyres ry:n päätös on kielteinen, niin rahoitusta ei saa).


Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea

Hankkeen teema on vapaa. Hanke voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta, mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää, laillista tekemistä.


Valintaan vaikuttavia seikkoja
* Idea hyödyntää mahdollisimman montaa nuorta.

* Hankkeen tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportoima.
* Hankkeessa on uutuusarvoa.
* On hyvä, jos hanke tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa
* On eduksi, jos toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää, ja se sopii myös muille nuorten ryhmille.

* Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen.
Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa hanke.
* Hankkeen hyödyt tai tulokset kohdistuvat Leader-ryhmän alueeseen.
* Hankkeen tuotokset ja panokset ovat oikeassa suhteessa.


Rajoituksia ja ehtoja

- Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaa eikä takautuvasti ennen hakuajan päättymistä toteutuneelle hankkeelle. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty Yhyres ry:lle.

- Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.

- Nuoriso-Leaderia tuki on käytettävä siihen hankkeeseen, mihin sitä on haettu.

- Jos hankkeessa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa tukea hakiessa.

- Tukea ei suositella haettavaksi palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin.

- Kalustehankinnoissa hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.

- Tuen edellytyksenä on, että tuen saaja toimittaa loppuraportin ja kuvamateriaalia, josta selviää, että hanke on toteutettu suunnitellusti. Yhyres ry:llä on mahdollisuus käyttää raportoituja kuvia.

- Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Tukea ei myönnetä tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi

* Normaalista, jatkuvasta harrastuksesta, tuleviin kuluihin.

* Harrastusten osallistumismaksuihin.

* Tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin, koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi, ensiapukurssit, järjestyksenvalvontakoulutus...).

* Uusien yhdistysten perustamiseen.

* Yksityiskäyttöön tulevat välineet.

Miten tukea haetaan

Hakulomake löytyy Yhyres ry:n nettisivuilta osoitteessa www.yhyres.fi/hakulomake-nuorisoleader/ .Hakulomake täytetään sähköisesti.

Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista. Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen, mikäli kukaan ryhmän jäsenistä ei ole täysi-ikäinen. Vastuuaikuinen avustaa ryhmää hakemuksen täyttämisessä ja raportoinnissa sekä vastaa tuen käytöstä ryhmän kanssa.

Myönnettävän tuen suuruus

Nuorisorahan suuruus on 100–900 euroa/projekti. Tukea myönnetään kattamaan 90 % projektin kustannuksista. Tuen maksimimäärä on kuitenkin korkeintaan 900 euroa, jos kustannukset ylittävät 1000 euroa. Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuvat ja kuitit tehdyistä hankinnoista Yhyres ry:n toimistoon. Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus nuorisorahasta. Jos hanke toteutuu suunniteltua suurempana, niin tuki ei kasva myönnetystä summasta. Jos hanke peruuntuu kokonaan, on koko tuki palautettava.

Tuesta päättäminen ja tuen maksaminen

Päätös rahoitettavista Nuoriso-Leadereista annetaan noin kuukauden sisällä hakuajan umpeutumisesta. Yhyres-kehittämisyhdistys ry varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä nuorisorahahakemuksen. Myönnetty tuki maksetaan kokonaisuudessaan hakijan tilille noin kahden viikon kuluessa päätöksestä.

Raportointi

Ryhmät raportoivat hankkeesta ja nuorisorahan käytöstä Yhyres ry:lle sähköisellä raportointilomakkeella, toukokuun tai marraskuun loppuun mennessä viimeistään vuoden kuluessa rahoituksen hakemisesta.
Raportointilomake löytyy Yhyres ry:n nettisivuilta. Raportin liitteeksi tulee liittää kuvia tai videoita hankkeesta. Hankkeen kuitit tulee säilyttää mahdollisia lisätieto pyyntöjä varten.
Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin.

Raportointilomakkeen löydät TÄÄLTÄ.

 
Kyrönmaan ATK-palvelut