Raportointi

Ilmoittajan tiedot
Hankkeen tiedot
Hankkeen kulut

Pönkä-pientuen tukiosuus on 200 – 1500 euroa, tuen suuruus määräytyy hankkeen tyypin mukaan. Valitse onko hanke kehittämistä (esimerkiksi pieniä markkinointiin, viestintään, koulutukseen tai tuotekehitykseen liittyviä kehittämistoimia. Tuki 50%) vai investointi (esim. kone- ja laitehankinta tai pieni kunnostamisprojekti. Tuki 35%).

Mihin tukiraha käytettiin? Erittele hankkeen kulut ja liitä kuitit. Erittele hankkeen kulut ALV 0% (jos et ole ALV-velvollinen, laita summat sisältäen ALV).

Lisää
Muuta

Voit laittaa meille kuvia tai videoita hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Voit laittaa myös linkin tai osoitteen verkkosivuille, joista aineisto löytyy. Huomioithan, että Yhyres ry:llä on oikeus käyttää raportin materiaalia.