Nuoriso-LEADER raportointi

Ryhmän tiedot
Yhteyshenkilön tiedot

Jos yhteyshenkilö on alaikäinen, täydennä vastuuaikuisen tiedot.

Vastuuaikuinen
Muut ryhmän jäsenet
Lisää
Projektin tiedot
Kyllä
Kustannukset

Muistathan säilyttää kuitit mahdollista lisäselvitystä varten! Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin.

Lisää
Liitetiedostot

Laita meille kuvia tai videoita, joista selviää, että hanke on toteutettu suunnitellusti. Voit laittaa myös linkin tai osoitteen verkkosivuille, joista aineisto löytyy. Huomioithan, että Yhyres ry:llä on oikeus käyttää raportin materiaalia.