Hanketukea myönnetään yleishyödyllisille kehittämishankkeille, yhteistyö-, koulutus ja tiedottamistoimenpiteille sekä investointeihin. Hankkeet voidaan toteuttaa myös teemahankkeena, joka kerää yhteen useamman samankaltaisen toimenpiteen (edellisellä kaudella samantyylinen toiminta kulki koordinointihankkeen nimellä). Yleishyödyllisen hankkeen ajatus lähtee alueen toimijoiden yhteisestä tarpeesta ja tavoitteista. Hankkeita toteuttavat alueen asukkaat ja toimijat yhteistyössä ja heille kohdistuu myös hankkeista syntyvä hyöty mahdollisimman laajasti.  Hankkeet ovat läpinäkyviä ja niistä tiedotetaan mahdollisimman laajasti.  

 

Hankehakija

Hakijana voi olla yhteisö tai säätiö, kyläyhdistys, maamiesseura, kunta tai oppilaitos.  Hanketukea voidaan siis myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

 

Yleishyödyllisyys:

Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä, ts. tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

 

Hankkeiden hakeminen ja hakuaika:

YHYRES ry:n hankkeisiin on jatkuva haku. Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta.

 

 

 Hankeprosessi etenee näin askel askeleelta (klikkaa niin kuva suurenee)

hakuprosessi

Hankkeiden vireilletulo

Hankkeen vireille tulemiseksi hakemuksessa tulee olla esitetty seuraavat tiedot: 

1. Tuen hakija
2. hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke
3. toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
4. 
haetun tuen määrä
5. 
hankesuunnitelma
6. haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma

Huom! Ilman näitä tietoja hanke ei tule vireille, vaikka hakemus olisi jätetty Hyrrä -järjestelmään tai Leader YHYRES-toimistolle.

 

Hankkeen kustannusten kohtuullisuus

Yleishyödyllisten hankkeiden kustannusten tulee olla tarpeellisia ja kohtuullisia.  Tuen myöntäjän on varmistettava hankkeen kokonaiskustannusarvion kohtuullisuus tukea myönnettäessä  tai  viimeistään ennen tuen maksamista. Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007), kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia (rakentamisessa). Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa yli 2 500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia (käytännössä vähintään 3 tarjousta tulee pyytää) tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja. Hintatason selvitykseen voi käyttää esimerkiksi tarjouspyyntölomaketta, joka löytyy oikealta sivupalkista. 

 

Millä perusteilla rahoitettavat hankkeet arvioidaan?

YHYRES ry:n hallitus arvioi hakemuksia Leader-ryhmän valintakriteerien perusteella ja ottaa myös huomioon kuinka hankkeet toteuttavat paikallista strategiaa. Lisäksi tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja täyttää laillisuusvaatimukset. Maaseutuohjelma määrittelee muun muassa tuen tukityypit ja kohdealueen. Maaseudun kehittämislaki ja hanketukiasetus määrittelevät muun muassa tuen myöntämisen yleiset edellytykset. Linkit lakeihin ja asetuksiin löydät kohdasta Pelisäännöt. 

 

Hankkeiden viestintäohjeet:

Tiedota hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin". Jos hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa. Saat tunnukset Maaseutu.fi-kuvapan​kista.

Lisäksi voit halutessasi käyttää ohjelmakaudelle 2014–2020 suunniteltua graafista ilmettä ja "maaseutu2020" -logoa, jonka löydät myös kuvapankista.

Tiedotusmateriaali tarkoittaa esimerkiksi nettisivuja, esitteitä, PR-materiaalia, lehti-ilmoituksia ja kaikkea muuta vastaavaa materiaalia.

​Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, tuensaajan tulee sijoittaa toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle, esimerkiksi rakennuksen sisääntuloalueelle. Julistepohjan löydät täältä. Mikäli on tarkoituksenmukaisempaa käyttää kylttiä, eli kohde on esimerkiksi ulkona, saat kyltin YHYRES ry:ltä.

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa, tuensaajan tulee kiinnittää rakennuskohteen tai muun investoinnin yhteyteen tiedotuskyltti. Tiedotuskyltti tulee kiinnittää tuettuun kohteeseen riittävän näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin.

 

 

 

Hyrrä - maaseudun tukien sähköinen haku

mavi hyrra logo final rgb

Katso-ohjeet

Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

 

Hakulomake 

Hakulomakkeet
(tätä ei tarvitse täyttää jos haet Hyrrän kautta)

Hanketukilomakkeen täyttöohje
(
nämä ohjeet kannattaa lukea joka tapauksessa)

 

Liitteet

Hankesuunnitelmapohja

Hankesuunnitelmalomake (3306B)

Talkootyölomake (3306F)

Tarjouspyyntölomake 

 

Pelisäännöt

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Hanketukiasetus

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut