Kehittämishankkeessa tehdään kehittämistyötä yhteiseksi hyväksi. Kehittämishankkeeseen voidaan palkata työntekijä huolehtimaan siitä että kehittämishankkeen suunnitelmassa määritellyt tavoitteet hankkeessa saavutetaan. Kehittämishankkeen avulla ei ylläpidetä yhdistyksen normaalia toimintaa, vaan sillä kehitetään uutta toimintaa, esimerkiksi asukkaiden palveluja, kyläsuunnitelmia, kylien ja yhteisöjen toimintaa ja tapahtumia. Kehittämishankkeella voidaan myös edistää paikallista kulttuuria tai parantaa kylän viihtyisyyttä esimerkiksi kehittämällä kulttuuri- ja liikuntatarjontaa. Kehittämishanke voi olla myös nuorten projekti, ympäristöprojekti tai kansainvälinen yhteistyöhanke. 

Kehittämishankkeen tukiprosentti on maksimissaan 100 prosenttia. YHYRES-kehittämisyhdistyksen hallitus määrittelee hankkeille myönnettävän tukiprosentin, viime ohjelmakaudella kehittämishankkeisiin sai yleensä 75 % tuen. Kehittämishankkeen koko on tukiprosentista riippuen alimmillaan noin 7 000 euroa. Yksityisen rahoituksen osuudesta osa tai hankkeen sisällöstä riippuen jopa koko yksityinen rahoitus voidaan korvata talkootyöllä, mikäli suunnitelma talkootyöstä on esitetty hankehakemuksen yhteydessä. 

 

Kehittämishankkeiden liitteet:  

Hankehakemuksiin tulee hakuvaiheessa aina liittää erilaisia liitteitä. Haettaessa Hyrrä- järjestelmän kautta tukea, liitteet ladataan pdf-muodossa sähköiseen järjestelmään. Alla on lueteltu pääsääntöisesti tarvittavat liitteet, ELY-keskus voi tarvittaessa pyytää toimittamaan myös muita selvityksiä tukimuodosta riippuen.  

  • Hankesuunnitelma
  • Yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteriote
  • Yhdistyksen tilinpäätös (viimeisin valmistunut, sis. toiminnantarkastuskertomuksen)
  • Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta YHYRES-kehittämisyhdistykseltä on päätetty
  • Selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta (verottajan ohjaus), mikäli hakijalla on myös arvonlisäverovelvollista toimintaa. Mikäli hakijalla ei ole lainkaan alv-velvollista toimintaa, riittää esim. kirjanpitäjän huomio asiasta. Hankkeen seurantatiedot (mikäli haet Hyrrän kautta, ei tarvita erillistä lomaketta)
  • Talkootyölomake
  • Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
  • Mahdolliset tarjouspyynnöt ja tarjoukset, esim. ostopalveluista, voit käyttää selvitykseen esim. Tarjouspyyntölomaketta

 

Hyrrä - maaseudun tukien sähköinen haku

mavi hyrra logo final rgb

Katso-ohjeet

Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

 

Hakulomake 

Hakulomakkeet
(tätä ei tarvitse täyttää jos haet Hyrrän kautta)

Hanketukilomakkeen täyttöohje
(
nämä ohjeet kannattaa lukea joka tapauksessa)

 

Liitteet

Hankesuunnitelmapohja

Hankesuunnitelmalomake (3306B)

Talkootyölomake (3306F)

Tarjouspyyntölomake 

 

Pelisäännöt

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Hanketukiasetus

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut