Koulutushankkeet lisäävät osaamista, toiminta- ja yhteistyövalmiuksia sekä välittävät tietoa esimerkiksi uusista menetelmistä ja teknologioista. Koulutushankkeen kohderyhmänä voivat olla vaikkapa viljelijät, metsänomistajat, maaseudun yrittäjät tai kylien asukkaat. Koulutushankkeissa hakijana voi olla yhteisö tai säätiö, esimerkiksi kunta, oppilaitos tai yhdistys. Tuen edellytyksenä on, että koulutushankkeessa on hankkeen laatuun ja laajuuteen nähden ammattitaitoinen kouluttaja /toteuttaja. Tuen maksimismäärät ovat 70 - 100 prosenttia. 

 • Koulutus on pääsääntöisesti ryhmille suunnattavaa monimuotokoulutusta. 
 • Koulutuksen on oltava laajuudeltaan vähintään 20 x 45 minuuttia oppilasta kohden.  Koulutushankkeen enimmäislaajuutena voidaan pitää opintokokonaisuutta, joka vastaa 45 opintopistettä. 
 • Koulutus voidaan antaa yhdessä tai useammassa jaksossa, joko etä- tai lähiopetuksena. 
 • Jopa puolet koulutuksesta voidaan toteuttaa vierailuina tiloilla, kiinteistöillä, yrityksissä tai muissa vastaavissa tiloissa. 
 • Lähtökohtana on koulutushankkeen avoimuus. 
 • Ei tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämiseen. 
 • Mikäli koulutus on kohdistettu yrityksille, tulee tarkasteltavaksi yrityskohtainen De minimis-tuen kertyminen

 

Kehittämishankkeiden liitteet:  

Hankehakemuksiin tulee hakuvaiheessa aina liittää erilaisia liitteitä. Haettaessa Hyrrä- järjestelmän kautta tukea, liitteet ladataan pdf-muodossa sähköiseen järjestelmään. Alla on lueteltu pääsääntöisesti tarvittavat liitteet, ELY-keskus voi tarvittaessa pyytää toimittamaan myös muita selvityksiä tukimuodosta riippuen.  

 • Hankesuunnitelma
 • Yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteriote
 • Yhdistyksen tilinpäätös (viimeisin valmistunut, sis. toiminnantarkastuskertomuksen)
 • Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta YHYRES-kehittämisyhdistykseltä on päätetty
 • Selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta (verottajan ohjaus), mikäli hakijalla on myös arvonlisäverovelvollista toimintaa. Mikäli hakijalla ei ole lainkaan alv-velvollista toimintaa, riittää esim. kirjanpitäjän huomio asiasta. Hankkeen seurantatiedot (mikäli haet Hyrrän kautta, ei tarvita erillistä lomaketta)
 • Talkootyölomake
 • Kustannusarvio

Hyrrä - maaseudun tukien sähköinen haku

mavi hyrra logo final rgb

Katso-ohjeet

Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

 

Hakulomake 

Hakulomakkeet
(tätä ei tarvitse täyttää jos haet Hyrrän kautta)

Hanketukilomakkeen täyttöohje
(
nämä ohjeet kannattaa lukea joka tapauksessa)

 

Liitteet

Hankesuunnitelmapohja

Hankesuunnitelmalomake (3306B)

Talkootyölomake (3306F)

Tarjouspyyntölomake 

 

Pelisäännöt

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Hanketukiasetus

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut