Pienet hankkeet –Isot teot -teemahanke

Pienet hankkeet - Isot teot teemahanke on päättynyt!

Hankkeen tavoitteena oli tukea kylä- ja muiden yhdistysten pienehköjä yhteisessä käytössä olevia investointeja, joilla parannettiin harrastustoimintaan, liikuntaan tai vapaa-aikaan liittyvää toimintaa, kuten esim. kone-, laite- tai välinehankintoja, pienimuotoisten harrastus-, liikunta- ja vapaa-ajanpaikkojen rakentamista ja korjaamista. Investointien tuli kohdistua yleishyödylliseen toimintaan. Investoinnilla tarkoitettiin hankintaa, jonka käyttöikä on vähintään viisi vuotta.

Hankkeella pyrittiin edesauttamaan alueen asukkaiden yhteistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä, viihtyvyyttä ja parantamaan asukkaiden yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäämään Kyrönmaan vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä. Hanke helpotti toimijoita astumaan hankemaailmaan, sillä byrokratia teemahankkeessa on toimenpiteiden hakijoille investointihanketta kevyempi.

Teemahankkeella voitiin toteuttaa toimenpiteitä joiden kustannusarviot ovat 1 000 - 20 000 € ja tukiprosentti on 65 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valittiin ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus oli ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, joita ei voida toteuttaa itsenäisinä investointihankkeina.

 Oheisesta kuvasta pääset kirjaseen, mistä löytyy lisätitietoa mukana olleista toimenpiteistä

Valmis kansi

 
Kyrönmaan ATK-palvelut