Hankkeen nimi: Suomi 100 kylissä!

Toteuttaja ja hallinnoija: YHYRES-kehittämisyhdistys ry – Leader YHYRES

Toimenpiteiden hakuaika: 16.1. - 24.2.2017

Toimenpiteiden toteutusaika: Hankkeen vireille tulon jälkeen, Hankkeen päätöksestä tai hakijan omalla riskillä tuensiirtosopimusten allekirjoituspäivämäärästä 31.12.2017 saakka

Suomi 100 kylissä! -teemahankkeen hakija on YHYRES-kehittämisyhdistys ry – Leader YHYRES.
Hanke on tarkoitettu Leader YHYRES toiminta-alueella (Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö) toimiville julkis- tai yksityisoikeudellisille yhteisöille tai säätiöille. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader YHYRES toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen asukkaisiin.
Hankemuoto on yleishyödyllinen kehittämishanke.

Teemahankkeen toimenpiteet voivat sisältää erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja juhlia, niiden järjestämistä,
järjestämiseen liittyviä kustannuksia sekä markkinointia. Tuen tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan.

Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä joiden kustannusarviot ovat 1 000  - 20 000 € ja tukiprosentti on 80 %.
Teemahankkeessa toteutettavat toimenpiteet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella.
Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä kehittämishankkeina.

Hakemuslomake täältä

 

Hakemus tehdään lomakkeelle 3325A (Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma) ja siihen liitetään:

  • Hankesuunnitelma; Kohde, käyttäjäryhmät ja kuvaus hakijan toiminnasta. Kuvaus toimenpiteen tarpeesta ja toteuttamisesta.

  • Kustannusarvio

  • Talkootyölomake (tässä)
  • Yhdistyksen tilinpäätös/tiliote

  • Yhdistyksen säännöt

  • Yhdistysrekisteriote (ajan tasalla oleva)

  • Jäljennös hallituksen pöytäkirjasta/pöytäkirjanote, jossa on päätetty hakea hanketta

  • Tarvittavat luvat ja ilmoitukset 

  • Sopimukset kiinteistön tai maanomistajien kanssa + sopimusten rekisteröinti

Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan. 
Toimita yllä mainitut liitteet heti hakemuksen mukana.
Toimenpiteet pisteytetään ja valitaan rahoitettavaksi hakemuksen perusteella – tee se siis huolella!
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 

 

Toimenpiteiden valintakriteerit ja –perusteet

YHYRES-kehittämisyhdistyksen hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet ohjelman mukaisten hankkeiden valintakriteereiden perusteella (valintakriteerit liitteenä). Lopullisen päätöksen hankkeesta tekee Pohjanmaan Ely-keskus.

Hakijan tulee täyttää myös seuraavat valintaperusteet:

1. Hakija. Hakijan tulee olla YHYRES Kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella (Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö) toimiva julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö.

2. Kylien tilaisuuksiin, juhliin tai tapatumiin tarkoitettu kehittämishanke. Tuettavan kohteen tulee tapahtua YHYRES -Kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella ja hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen kehittämishanke.

3. Hankkeen sisältö ja hyväksyttävät kustannukset. Hankkeen tulee koostua tapahtumien, juhlien tai tilaisuuksien järjestämisestä, niihin koostuvista kustannuksista ja markkinoinnista. Hankkeen toteuttamisaikataulun tulee olla realistinen. Toimenpiteet tulee olla valmiita viimeistään 31.12.2017 tai hanke raukeaa.

4. Vaikutukset. Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden tulee edistetään alueen asukkaiden yhteistä toimintaa, viihtyvyyttä ja parannetaan asukkaiden yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisätään Kyrönmaan vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä.

5. Hakemus. Hakemus liitteineen tulee toimittaa YHYRES-kehittämisyhdistyksen toimistoon (YHYRES-kehittämisyhdistys ry, Loukontie 6, 66440 TERVAJOKI) viimeistään 24.2.2016 klo 16:00 mennessä. Hankehakemus ja – suunnitelma tulee olla hakijan nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu. Pyydettäessä hakemuksia tulee täydentää annetussa määräajassa.

 

Yhteyshenkilö:

Maija Rintamäki
050 5867884
maija.rintamaki(at)yhyres.fi

 
Kyrönmaan ATK-palvelut