Teemahankkeet

Teemahanke on hankemuoto, jossa Leader-ryhmä toimii hankkeen hakijana ja paikallinen julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö voi hakea mukaan toimenpiteenä.

Teemahankkeissa on normaaleihin kehittämishankkeisiin nähden pienempi kokonaiskustannuraja sekä
kevyempi byrokratia.

Tällä hetkellä Yhyres ry:llä on käynnissä Pienet hankkeet - Isot teot -teemahanke, Suomi 100 kylissä -teemahanke sekä TÖPINÄ -teemahanke.

 
Kyrönmaan ATK-palvelut