Tiedonvälityshankkeena voidaan tukea esittelytoimintaa tai muuta sellaista toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista liiketoimintaa olennaisesti parantavista menetelmistä. Tämän lisäksi voidaan tukea sellaisia hankkeita, joissa välitetään energia-, ympäristö- ja maaseututietoutta yrityksille tai alueen asukkaille, yhteisöille ja muille toimijoille. Tiedonvälitys- ja esittelyhankkeiden tuki on maksimissaan 100 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. 

  • Tällaisella tiedonvälityshankkeella ei ole kesto- eikä laajuusvaatimuksia. 
  • Olennaista tiedonvälityshankkeen luonteelle on olemassa olevan tiedon levittäminen, ei uuden tiedon luominen.
  • Tiedonvälityshankkeessa ei myöskään voida antaa yrityskohtaista koulutusta.

 

Kehittämishankkeiden liitteet:  

Hankehakemuksiin tulee hakuvaiheessa aina liittää erilaisia liitteitä. Haettaessa Hyrrä- järjestelmän kautta tukea, liitteet ladataan pdf-muodossa sähköiseen järjestelmään. Alla on lueteltu pääsääntöisesti tarvittavat liitteet, ELY-keskus voi tarvittaessa pyytää toimittamaan myös muita selvityksiä tukimuodosta riippuen.  

  • Hankesuunnitelma
  • Yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteriote
  • Yhdistyksen tilinpäätös (viimeisin valmistunut, sis. toiminnantarkastuskertomuksen)
  • Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta YHYRES-kehittämisyhdistykseltä on päätetty
  • Selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta (verottajan ohjaus), mikäli hakijalla on myös arvonlisäverovelvollista toimintaa. Mikäli hakijalla ei ole lainkaan alv-velvollista toimintaa, riittää esim. kirjanpitäjän huomio asiasta. Hankkeen seurantatiedot (mikäli haet Hyrrän kautta, ei tarvita erillistä lomaketta)
  • Talkootyölomake
  • Kustannusarvio

 

 

Hyrrä - maaseudun tukien sähköinen haku

mavi hyrra logo final rgb

Katso-ohjeet

Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

 

Hakulomake 

Hakulomakkeet
(tätä ei tarvitse täyttää jos haet Hyrrän kautta)

Hanketukilomakkeen täyttöohje
(
nämä ohjeet kannattaa lukea joka tapauksessa)

 

Liitteet

Hankesuunnitelmapohja

Hankesuunnitelmalomake (3306B)

Talkootyölomake (3306F)

Tarjouspyyntölomake 

 

Pelisäännöt

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Hanketukiasetus

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut