YHYRES KEHITTÄMISYHDISTYKSEN PAIKALLISEN STRATEGIAN 2020 HANKE- JA YRITYSTUKIEN VALINTAKRITEERIT

LEADER-toiminnassa hankkeiden tulee toteuttaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistusta. Rahoitettavilta hankkeilta ja toimenpiteiltä edellytetään kaikkien pakollisten kriteerien täyttämistä. Tämän lisäksi rahoituksen suuntaamista ohjaavat yleiset kriteerit.

Mitä useampia yleisiä kriteereitä – pakollisten lisäksi - hakemus toteuttaa, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on tulla rahoitetuksi.

 

 

Pakolliset kriteerit kaikille hankkeille ja toimenpiteille:

- hanke toteuttaa YHYRES-kehittämisyhdistyksen paikallista strategia
- hanke on lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan toteuttamiskelpoinen
- hankkeella on selkeä suunnitelma ja aikataulu
- hanke toteutetaan kustannustehokkaasti
- hakijalla tulee olla edellytykset hankkeen toteuttamiseen
- hankkeen panokset ja tuotokset ovat oikeassa suhteessa

Yleiset valintaa ohjaavat kriteerit:

- hankkeen tarpeet ja toteutus nousevat paikallistasolta
- hanke parantaa alueen elinvoimaisuutta
- hankkeella on positiivinen vaikutus työllisyyteen
- hankkeella on positiivinen vaikutus elinkeinotoimintaan
- hankkeella on positiivinen vaikutus alueen hyvinvointiin
- hanke luo tai soveltaa alueelle uutta toimintaa
- hanke parantaa lasten tai nuorten osallisuutta
- hanke edistää naisten työpaikkojen syntymistä
- hanke toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita
- hanke edistää tasa-arvoa
- hanke lisää yhteistyötä
- hanke lisää yhteisöllisyyttä
- hankkeessa käytetään uusia toimintatapoja
- hankkeella on positiivisia ympäristövaikutuksia
- hanke parantaa alueen osaamista
- hanke parantaa alueen kilpailukykyä
- hanke lisää alueen vetovoimaisuutta
- hanke hyödyntää paikallisia raaka-aineita, tuotteita tai palveluita

 

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut