Tuensaajan viralliset viestintäohjeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta eli maaseutuohjelmasta tukea saaneiden hankkeiden on huolehdittava viestinnästä. Hankkeesta ja sen tuloksista pitää kertoa avoimesti sekä muistaa tuoda rahoittaja esille.

Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja se, että hanke on saanut tukea EU:lta, sekä maininta että YHYRES on rahoittanut hankkeen.

Huomaa, että hankkeen viestintä ja tiedotus vaikuttavat tukikelpoisuuteen! Jos esimerkiksi laitat lehti-ilmoituksen ja unohdat siitä vaaditut logot, ilmoitusta EI hyväksytä hankkeen kustannukseksi!

 

Logot

Kaikessa hankeviestinnässä ja kaikissa hankkeen tiedotusmateriaaleissa eli esim. esitteissä, lehti-ilmoituksissa, verkkosivuilla, julkaisuissa ja PR-materiaalissa tulee käyttää EU-lippulogoa.

small Lippu ja lause suomi

EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: ”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin” käytetään pääsääntöisesti aina, kun sille on riittävästi tilaa eli tekstistä saa selvää.

Jos lauseelle ei ole tilaa, käytetään lippua, jonka alla lukee rahaston lyhenne ”maaseuturahasto”.

small Lippu maaseuturahasto ISO

Kun hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa (pakollinen) sekä rahoituksen myöntäneen Leader-ryhmän omaa logoa (suositeltavaa).

small Leader logo rgb EU

 

small leader yhyres

 

Lisäksi voit halutessasi käyttää ohjelmakaudelle 2014–2020 suunniteltua graafista ilmettä ja “maaseutu2020” -logoa.

small Maaseutu2020 cmyk oranssi ISO

Logot ja kuvamateriaali saat YHYRES Ry:ltä. Ne ovat myös ladattavissa verkosta Maaseutu.fi -sivuston kuvapankista.

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, täytyy tehdä A3-kokoinen hankkeen toimesta kertova juliste ja sijoittaa se hankkeen ajaksi näkyvälle paikalle investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Jos tarvitset tällaisen julisteen ja apua sen tekemiseen, ota yhteyttä Yhyres ry:n toimistolle.

Lisätietoa julisteista ja jos haluat tehdä julisteen itse, löytyy valmis pohja Maaseutu.fi-sivuston viestintäohjeista

Jos kyltti on tarkoituksenmukaisempi hankkeen kannalta esimerkiksi sen sijoituspaikka on ulkona ja vaaditaan säänkestävyyttä, saat kyltin Yhyres ry:n toimistolta.

 

Lisätietoa ja apua tiedotukseen, esitteisiin ja sähköiseen viestintään saat Leader Yhyres ry:n toimistolta!

HUOM! Kaikissa tiedotteissa ja myös toimittajan tehdessä juttua haastatteluna tulee mainita, että hankkeen on rahoittanut Leader Yhyres. Pohjanmaan Ely tekee kaikille, myös Leader-ryhmien rahoittamille hankkeille laillisuustarkistuksen ja lähettää päätöksen hankkeen hakijalle. Jos tuki on haettu Leader-ryhmältä, rahoittaja on Leader-ryhmä, vaikka lopullinen päätös hankkeen hyväksymisestä tulee ELY-keskukselta. Silloin pitää muistaa tiedottaa, että tuki tulee Leader-ryhmältä (ei ELY:ltä). EU-tuen lähde on maaseuturahasto ja julkisen tuen rahoittajina ovat EU:n lisäksi valtio ja alueen kunnat.

 
Kyrönmaan ATK-palvelut