Tuensaajan viestintäohjeita

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta eli maaseutuohjelmasta tukea saaneiden hankkeiden on huolehdittava viestinnästä. Hankkeesta ja sen tuloksista pitää kertoa avoimesti sekä muistaa tuoda rahoittaja esille.

Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja se, että hanke on saanut tukea EU:lta.

Logot

Tiedotusmateriaalissa eli esim. esitteissä, lehti-ilmoituksissa, verkkosivuilla, julkaisuissa ja PR-materiaalissa on käytettävä tiettyjä logoja.

  • EU:n maaseuturahaston tunnus (pakollinen, kaksi vaihtoehtoa)
  • EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: ”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin” käytetään pääsääntöisesti aina, kun sille on riittävästi tilaa eli tekstistä saa selvää.
  • Jos lauseelle ei ole tilaa, käytetään lippua, jonka alla lukee rahaston lyhenne ”maaseuturahasto”.
  • Kun hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa (pakollinen) sekä rahoituksen myöntäneen Leader-ryhmän omaa logoa (suositeltavaa). Eli YHYRES-logo on suositeltava.
  • Huomaathan, että Pohjanmaan ELY-keskus tekee kaikille, myös Leader-ryhmien rahoittamille hankkeille laillisuustarkastuksen ja lähettää päätöksen hankkeen hakijalle. Jos tuki on haettu Leader-ryhmältä, rahoittaja on Leader-ryhmä, vaikka lopullinen päätös hankkeen hyväksymisestä tulee ELY-keskukselta. Silloin pitää muistaa tiedottaa, että tuki tulee Leader-ryhmältä (ei ELY:ltä).
 
Kyrönmaan ATK-palvelut