Omat hankkeet

Yhyres-kehittämisyhdistys ry hallinnoi myös itse hankkeita, joiden rahoitus tulee joko Leader-rahoituksen kautta, ELY-keskuksen maaseuturahaston kautta tai mahdollisesti myös muusta rahoituslähteestä. Hallinnoimamme hankkeet ovat yleishyödyllisiä ja ne edistävät paikallisen strategian toteuttamista. 

 

LYHDE II -Tiedotushanke

Alueellisen Lyhde II -tiedotushankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja uuden ohjelmakauden tuomista mahdollisuuksista tiedottaminen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ELY-keskuksen toiminta-alueella. Hankkeen hallinnoija on YHYRES-kehittämisyhdistys ry ja hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Aktion Österbotten r.f., Pirityiset ry ja Pohjanmaan ELY-keskus. ELYn Vaasan ja Kokkolan toimipisteiden sekä kolmen Leader-ryhmän yhteistyöllä toteutettavan ohjelmaviestinnän tehtävänä on, että ohjelman mahdollisuudet tunnetaan, varat hyödynnetään ja vaikutukset tiedostetaan. Hankkeen avulla tiedottaminen hankkeista tehostuu ja vaikutukset tulevat näkyvämmiksi. Lyhde II -tiedotushankkeen kohderyhmänä ja hyödyn saajina ovat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien asukkaat, kylät, kunnat, yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä muut maaseututoimijat, jotka voivat hyödyntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 -2020 ja Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellista kehittämisohjelmaa sekä Leader-toimintaryhmien Aktion Österbotten r.f.:n, Pirityiset ry:n ja YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallisia kehittämisohjelmia. Hankkeen rahoitus on EU-osarahoitteinen ja sitä maaseuturahastosta.

Tiedottajana YHYRES ry:n alueella toimii Kirsi Tikkanen.

Kylät esiin

Kylät esiin -hankkeen tavoitteena on vahvistamalla ja tuomalla esiin kylien ja maaseutuelämän positiivisia puolia tukea maaseudun elinvoimaa ja kotiseutuylpeyttä nykyajan median tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen ja ottaen nuoret laajemmin mukaan toimintaan. Maaseudun yhteisöjen ryhmädynamiikkaa vahvistetaan hyvien käytäntöjen vaihtamisella ja verkostoitumisella. Hankkeen tavoitteena on myös yhteisöjen kokoontumistilojen käytön tehostaminen ja laajentaminen uusiin käyttäjäkuntiin. Tehokkaalla alueen sisäisellä ja sen ulkopuolelle suuntautuvalla viestinnällä tuodaan esiin Kyrönmaan maaseutumaisen asuinympäristön etuja ja parhaita puolia. Näin lisääntyy kylien näkyvyys sisäisesti ja ulkoisesti sekä luodaan mahdollisille paluu- tai uudismuuttajille myönteistä kuvaa alueesta. Samalla tulevat esiin ne vaikutukset, joita maaseudun hankkeellisella kehittämisellä on saatu aikaan.

Hanketta toteutetaan 1.1.2019-31.8.2021

Leader YHYRES- alueella hanketta vie eteenpäin kehittämissuunnittelija Maija Rintamäki.

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut