Omat hankkeet

Yhyres-kehittämisyhdistys ry hallinnoi myös itse hankkeita, joiden rahoitus tulee joko Leader-rahoituksen kautta, ELY-keskuksen maaseuturahaston kautta tai mahdollisesti myös muusta rahoituslähteestä. Hallinnoimamme hankkeet ovat yleishyödyllisiä ja ne edistävät paikallisen strategian toteuttamista. 

 

LYHDE- Tiedotushanke

Alueellisen Lyhde -tiedotushankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja uuden ohjelmakauden tuomista mahdollisuuksista tiedottaminen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ELY-keskuksen toiminta-alueella. Hankkeen hallinnoija on YHYRES-kehittämisyhdistys ry ja hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Aktion Österbotten r.f., Pirityiset ry ja Pohjanmaan ELY-keskus. ELYn Vaasan ja Kokkolan toimipisteiden sekä kolmen Leader-ryhmän yhteistyöllä toteutettavan ohjelmaviestinnän tehtävänä on, että ohjelman mahdollisuudet tunnetaan, varat hyödynnetään ja vaikutukset tiedostetaan. Uusi tiedotushanke Lyhde kokoaa aikaisemmista tiedotushankkeista saadun sadon sekä uuden ohjelmakauden muutokset yhdeksi ”lyhteeksi”, selkeiksi kokonaisuuksiksi ja ymmärrettäväksi informaatioksi. Hankkeessa tuotetaan esimerkiksi Lande-lehti. Lyhde -tiedotushankkeen kohderyhmänä ja hyödyn saajina ovat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien asukkaat, kylät, kunnat, yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä muut maaseututoimijat, jotka voivat hyödyntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 -2020 ja Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellista kehittämisohjelmaa sekä Leader-toimintaryhmien Aktion Österbotten r.f.:n, Pirityiset ry:n ja YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallisia kehittämisohjelmia. Hankkeen rahoitus on haettu ELY-keskuksesta Maaseuturahastosta, ja se on EU-osarahoitteinen. 

Tiedottajana YHYRES ry:n alueella toimii Kirsi Tikkanen.

Kylien ääni 

Kylien ääni - hankkeessa kehitetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisesti kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hankkeen avulla myös lisätään maaseutualueiden aktiivisuutta ja osallisuutta. Lisäksi edistetään asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta. Hankkeessa luodaan alueidenvälistä yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja. Kylien vetovoimaisuutta parannetaan kehittämällä kylien palveluita ja viihtyisyyttä. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia itseään, elinympäristöään ja palvelujaan koskevaan suunnitteluun edistetään. Uuden ohjelmakauden myötä kylien kehittämiseen halutaan uutta potkua uusien toimijoiden yhteistyöllä Pohjanmaan alueen Leader-ryhmien kesken. 

Hankkeen hakija on Aktion Österbotten r.f.. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat, YHYRES-kehittämisyhdistys ry ja Pirityiset ry. Hanketta toteutetaan Aktion Österbotten r.f:n, Pirityiset ry:n ja YHYRES-kehittämisyhdistyksen alueilla. Kylien ja paikalliskehittämisen ääni -hankkeen kohderyhmänä ja hyödyn saajina ovat näiden alueiden asukkaat, kylät, yhdistykset ja muut paikallistasolla toimivat yhteisöt. Hanketta toteutetaan 18.9.2015 – 17.9.2016. Hanke rahoitetaan kunkin Leader-ryhmän omasta kiintiöstä, maaseuturahastosta. 

 Leader YHYRES- alueella hanketta vie eteenpäin hanke- ja yhdistysaktivaattori Maija Rintamäki.

 

NuKe - Nuoret Kehittämään 

Hanke aktivoi ja osallistaa nuoria kehittämään omaa asuinseutuaan ja sen mahdollisuuksia nuorten näkökulmasta. Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet heitä koskeviin asioihin ovat rajalliset eikä alueella ole sellaista foorumia, jossa heidän äänensä saataisiin kuuluviin. Hankkeen tavoitteena on yhteistyön, osallisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen Kyrönmaan nuorten keskuudessa. Tavoitteena on tarjota kaikille alueen nuorille tilaisuuksia ja elämyksiä, jonka sisällössä on tietoa, taitoa ja apua nuorten omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Tarkoituksena on herätellä nuoret huomaamaan että asioihin voi vaikuttaa ja yhdessä tekemällä voi saavuttaa merkittäviäkin asioita. Hankkeen tavoitteena on myös saada aikaan jatkuvaa nuorten omaehtoista kehittämistoimintaa Kyrönmaalla. Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä joilla aktivoidaan alueen lapsia ja nuoria ja kehitetään erilaisia tempauksia, tapahtumia ja yhteistä toimintaa.Hanke aktivoi ja osallistaa nuoria kehittämään omaa asuinseutuaan ja sen mahdollisuuksia nuorten näkökulmasta. Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet heitä koskeviin asioihin ovat rajalliset eikä alueella ole sellaista foorumia, jossa heidän äänensä saataisiin kuuluviin. Hankkeen tavoitteena on yhteistyön, osallisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen Kyrönmaan nuorten keskuudessa. Tavoitteena on tarjota kaikille alueen nuorille tilaisuuksia ja elämyksiä, jonka sisällössä on tietoa, taitoa ja apua nuorten omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Tarkoituksena on herätellä nuoret huomaamaan että asioihin voi vaikuttaa ja yhdessä tekemällä voi saavuttaa merkittäviäkin asioita. Hankkeen tavoitteena on myös saada aikaan jatkuvaa nuorten omaehtoista kehittämistoimintaa Kyrönmaalla. Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä joilla aktivoidaan alueen lapsia ja nuoria ja kehitetään erilaisia tempauksia, tapahtumia ja yhteistä toimintaa.

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut