YHYRES Strategia vuosille 2014-2020

 

 YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n uuden ohjelmakauden strategian painopistealueet ovat: Maaseutupääomaa juurista, Energinen yrittäjyys ja Yhteisvoimin muutoksiin. Yhdistyksen strategiaan voit tutustua tästä linkistä.

 

Maaseutupääomaa juurista

Kehitetään kylien ja niiden asukkaiden identitettiä ja juuria niin, että saadaan kylän tai asuinalueen asukkaiden voimavaroista muodostettua maaseutupääomaa. Maaseutupääomaa tarvitaan, jotta saadaan alueiden ääni kuuluviin päätöksenteossa.

Energinen yrittäjyys

Yritysten ja yrittäjyyden - myös sisäisen yrittäjyyden - tukeminen ja vahvistaminen yhteistyötä ja verkostoja kehittämällä sekä suorilla yritystuilla. Vaasan energiaklusteri ja sen mahdollisuudet hyödynnetään myös Kyrönmaalla yritystoiminnassa. Kyrönmaan laajat lakeudet ja niiden tuoma mahdollisuus bioenergian tuotannossa on myös merkittävä osa tätä painopistettä.

Yhteisvoimin muutoksiin

Mahdollisuuksien näkeminen muutoksissa ja muuttuvassa maailmassa. Erilaisten verkostojen ja yhteistyön kehittäminen niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.

Strategiaesite aukeaa tästä. 

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiskaudella 2007 - 2013 YHYRES-kehittämisyhdsitys ry toteutti Kyrönmaan kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelman voit lukea tästä linkistä

Kehittämisohjelman 2007 - 2013 tuloksista ja muista hyvistä käytännöistä voit lukea etusivun Hyvät käytännöt -palluran kautta avautuvilta sivuilta. Sieltä löydät sekä Alueellisen vaikuttavuuden raportin että Hankeluettelon kausilta 2007 - 2013.

 

 
Kyrönmaan ATK-palvelut