Yrittäjälle mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen

Yritystukien tavoitteena on maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen. Maaseudulle tarvitaan uusia yrityksiä, mutta yhtä tärkeää on kannustaa nykyisiä yrityksiä kehittämään ja laajentamaan toimintaansa.

Kun toteat yrityksessäsi kehittämistarpeen, oli se sitten yritystoiminnan aloittaminen tai investointi, tee alustava kustannusarvio ja määrittele mitä haluat hankkeella saavuttaa. Päivitetty liiketoimintasuunnitelma on kaiken a ja o.

 

Leader-ryhmän kautta haettavia yritystukia ovat

 • perustamistuki
 • investointituki
 • investoinnin toteutettavuustutkimus


Lisäksi yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella tai yritysryhmähankkeella. 

 

Yritystukihankkeiden vireilletulo:

Yritystuet ovat yksi hankemuoto. Hankkeen vireille tulemiseksi hakemuksessa tulee olla esitetty seuraavat tiedot:

 1. tuen hakija
 2. hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke
 3. toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
 4. haetun tuen määrä
 5. hankesuunnitelma
 6. haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma

Huom! Ilman näitä tietoja hanke ei tule vireille, vaikka hakemus olisi jätetty Hyrrä -järjestelmään tai Leader YHYRES-toimistolle. Ennen vireille tuloa tehtyjä toimenpiteitä (hankintoja, sopimuksia yms) ei voida hankkeessa hyväksyä.  

 

Haku

Tukihaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakuaika on jatkuva.

 

Tukea voi saada 

 • kyrönmaalainen (Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö) alle 50 henkilöä työllistävä yritys

 • aloittava tai toimiva yritys

 • maatila, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa

 • hakijana voi olla luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta

  

Yritystuen yleisiä ehtoja

 • tuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuen kohteena olevaa toimintaa ole aloitettu, ennen kuin tukihakemus on tullut vireille
 • yrityksellä ei ole vakavia vaikeuksia
 • yrityksen luotettavuus
 • yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo yrittäjälle tai ainakin yhdelle työntekijälle
 • vaikutus kilpailutilanteeseen otetaan huomioon tukia myönnettäessä

 

 

Tukiprosessi askel askeleelta

(klikkaa niin kuva suurenee)hakuprosessi

Tuen ulkopuolelle pääsääntöisesti jäävät toimialat

Kannattavuussyistä sekä kilpailua vääristävien vaikutusten välttämiseksi Pohjanmaan ELY-keskuksen
toimialueella jäävät pääsääntöisesti seuraavat toimialat ja toimenpiteet tuen ulkopuolelle:

 • liikenne ja kuljetus, lukuun ottamatta päällysrakenteet bioenergia-alalla
 • vähittäis-, tukkukauppa ja maahantuonti
 • henkilökohtaiset palvelut paikallisilla markkinoilla (esim. parturit, kampaamot, hierojat ja kauneushoitolat)
 • maanrakennustoimiala
 • rakennustoimiala mukaan lukien LVI ja sähkö, jos yrityksen toiminta käsittää ainoastaan urakointia
 • ravitsemistoiminta, kuten kahvilat, baarit ja lounasravintolat, lukuun ottamatta jos toiminta liittyy matkailuun
 • kuljetuskalusto, mm. traktorit ja maanrakennukseen käytettävät koneet
 • autohankinnat
 • vuokraustoiminta, lukuun ottamatta matkailuun liittyvää vuokraustoimintaa
 • alle 10 hevospaikan hevos- ja ravitallit

 

Tukihakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • Liiketoimintasuunnitelma (mm. toiminta-ajatus, liikeidea)

 • Toimenpidesuunnitelma (kuvaus liiketoiminnan kehittämisestä, suunnitellut toimenpiteet haettaessa perustamistukea)
 • Hankkeen toimenpiteiden kustannusarvio

 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta

 • Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä tarvittavat viranomaisluvat

 • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat (nyrkkisääntönä vähintään 3 tarjousta tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuudesta)

 

Millä perusteilla rahoitettavat yritystuet valitaan?

Hankkeiden tarveharkinnan tekee Leader Yhyres ry:n hallitus. Se arvioi hakemuksia Leader-ryhmän valintakriteerien perusteella ja ottaa myös huomioon kuinka hankkeet toteuttavat paikallista strategiaa.

Lisäksi tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hanke toteuttaa Manner-Suomenmaaseudun kehittämisohjelmaaja täyttää laillisuusvaatimukset, jotka tarkistetaan vielä ennen lopullista päätöstä Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Maaseutuohjelma määrittelee muun muassa tuen tukityypit ja kohdealueen. Maaseudun kehittämislaki ja yritystukiasetus määrittelevät muun muassa tuen myöntämisen yleiset edellytykset. 

 

Lisätietoja:

Yritystukineuvontaa antavat Leader YHYRES ry:ssä Matti Jaskari. Voit myös ottaa yhteyttä VASEKin Kyrönmaan yritysasiamieheen Antti Alasaareen (044 5126613).

Soita tai tule käymään, kehitetään yrityksesi kehittämisideoita luottamuksellisesti yhdessä eteenpäin.

 

 

 

Hyrrä - maaseudun tukien sähköinen haku

mavi hyrra logo final rgb

Katso-ohjeet

 (Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella)

 

Hakulomake 

Hakulomake yritystukihakemus (3305A) liitteineen.
Näitä ei tarvitse täyttää, mikäli haet Hyrrä-järjestelmän kautta. 

Yritystukihakemuksen täyttöohjeet
kannattaa lukea vaikka hakisikin Hyrrän kautta

 

Liitteet

Tee liiketoimintasuunnitelma
Oma Yritys-Suomessa (kirjautuminen pankkitunnuksilla)

T2-, T4- ja T7-lomakkeet löydät Yritystutkimus ry:n sivuilta

 

Pelisäännöt

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Yritystukiasetus

 
Kyrönmaan ATK-palvelut