Leader YHYRES haluaa tarjota tietoa alueensa yrityksille mahdollisimman monipuolisesti. Alla olevista linkeistä saat tietoa muista tuki- ja neuvontapalveluista, joita voit mahdollisesti käyttää yrityksesi kehittämiseen. 

Yritysten kehittämispalvelut:   ELY-keskusten uudet palvelut tarjoavat Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä. 

Yrityksen kehittämisaavustus: ELY-keskuksen kautta voi hakea myös EAKR-rahoitteista kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Viexpo tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille kansainvälistymistä edistäviä palveluja. Sen tehtävänä on neuvoa ja palvelella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Finnvera  parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja vienninrahoituspalveluin.

Tekes on innovaatiotoiminnan rahoittaja ja verkottaja, joka edistää elinkeinoelämän uudistumista. Tekes rahoittaa kasvuun, kansainvälistymiseen ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä.

 
Kyrönmaan ATK-palvelut