Kaudella 2014 - 2020 on käytössä kaksi uutta yritysten tukimenetelmää. 

 

Perustamistuki

Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin tai vientiselvitykseen.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea, kun se on valmis. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia malleja, esimerkiksi Yritys-Suomi -palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Yritys-Suomi.fi:ssä on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä: https://www.yrityssuomi.fi/ 

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 (Eu + valtio) euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä.

Perustamistukea ei myönnetä hakijalle, joka on hakenut nuoren viljelijän aloitustukea tai jolle elinkeinotoimisto on myöntänyt starttirahan. 

Perustamistukea voit hakea Hyrrän kautta kuten muitakin yritystukia.

 

Perustamistuen liiketoimintasuunnitelma:

Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen. Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1)  yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta;
2) hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne;
3) yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä;
4)  suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi;
5) suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu;
6) suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista;
7) tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.

 

Perustamistuella tehtävät toimenpiteet suunnitellaan etukäteen 

Perustamistuen liiketoimintasuunnitelmassa määritellään tuen avulla tehtävät toimenpiteet eli kehittämis"moduulit". Ne ovat pieniä kokonaisuuksia perustamistukihankkeen sisällä. Moduuleilla on selkeä sisältö, määritelty kesto ja hintalappu, esimerkiksi Kansainvälisen markkinointisuunnitelman laatiminen, teetetään ulkopuolisella konsultilla, aikaa menee yksi kuukausi ja hintalappu suunnitelmalle on xxxx euroa. Tällaisia moduuleita voi perustamistuessa olla useita. Moduulit voivat olla myös laajempia tai pitempiä kokonaisuuksia, joissa on sisällä useita toimenpiteitä, esimerkiksi yritystoiminnan sparraus 3 kertaa perustamistukihankkeen aikana.

Perustamistuen toimenpiteet voi selkeyden vuoksi koota taulukkoon, jossa määritellään perustamistuen moduulit, niiden sisällä olevat toimenpiteet ja tapa, jolla haluaa maksuvaiheessa toteutuneen toimenpiteen todentaa. Perustamistuessa ei ole välttämätöntä todentaa toteutuneita toimenpiteitä kuitein, vaan toteutumaa voidaan todentaa esimerkiksi markkinointisuunnitelma -pdf:llä tai valokuvalla hankkeella toteutetusta uudesta ilmeestä. 

 

Perustamistuki maksetaan enintään kolmessa erässä

Perustamistuen maksuerät määritellään myös suunnitelmavaiheessa. Maksua voidaan hakea kahdessa tai kolmessa erässä.  Ensimmäistä erää voidaan hakea maksuun kun liiketoimintasuunnitelma on valmis ja Ely-keskuksesta on tullut virallinen päätös. Ensimmäinen erä on enintään 1/3 myönnetystä perustamistuesta. Toinen maksuerä (ellei ole viimeinen maksuerä) voidaan maksaa kun vähintään puolet toimenpidesuunnitelman mukaisista toimenpiteistä = moduuleista on toteutettu. Viimeinen erä voidaan maksaa kun kaikki hyväksytyn toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu. 

 

 

Tukea myös kokeiluihin 

Kokeilutuki on tarkoitettu uusien liiketoimintojen etsimiseen. Tuen avulla voidaan kokeilla, tulisiko ideasta tuote- tai palvelu,

jota kannattaa lähteä edelleen kehittämään.

Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa (Eu + valtio).

 

 

Hyrrä - maaseudun tukien sähköinen haku

mavi hyrra logo final rgb

Katso-ohjeet

 (Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella)

 

Hakulomake 

Hakulomake yritystukihakemus (3305A) liitteineen.
Näitä ei tarvitse täyttää, mikäli haet Hyrrä-järjestelmän kautta. 

Yritystukihakemuksen täyttöohjeet
kannattaa lukea vaikka hakisikin Hyrrän kautta

 

Liitteet

Tee liiketoimintasuunnitelma
Oma Yritys-Suomessa (kirjautuminen pankkitunnuksilla)

T2-, T4- ja T7-lomakkeet löydät Yritystutkimus ry:n sivuilta

 

Pelisäännöt

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Yritystukiasetus

 
Kyrönmaan ATK-palvelut