Hyväksytty YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n hallituksessa 15.12.2020

Mikä

 • Pönkä-pientuki yrityksille (jäljempänä Pönkä-pientuki) on YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n oma rahoitusväline mikroyritysten pienille kehittämis- ja investointitoimille.
 • Tuki myönnetään vain YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n jäsenyrityksille. Jäseneksi voi liittyä hakuvaiheessa.
 • Pönkä-pientukea myönnetään hankkeelle, jolla yritys aloittaa tai kehittää toimintaansa.
 • Hankkeen teema on vapaa.
  • Hanke voi sisältää esimerkiksi pieniä markkinointiin, viestintään, koulutukseen tai tuotekehitykseen liittyviä kehittämistoimia.o
  • Myös pieniä investointitoimia, kuten kone- ja laitehankintoja tai pieniä kunnostamisprojekteja voidaan tukea.


Mitä tarjolla

 • Pönkä-pientuen tukiosuus on 200 – 1500 euroa, tuen suuruus määräytyy hankkeen tyypin mukaan:
  • investointi: tuki 35 % hyväksytystä kustannusarviosta
  • kehittäminen: tuki 50 % hyväksytystä kustannusarviosta

Kenelle

 • Pönkä-pientuki on tarkoitettu Kyrönmaan alueella toimiville tai perustuttaville mikroyrityksille.
 • Tuki ei saa vääristää kilpailua. Kilpailutilannetta tarkastellaan yleisten yritystuki- ja starttirahasäännösten mukaisesti.
 • Hakemuksen voi jättää ennen yrityksen perustamista, päätös tehdään, kun yritys on rekisteröity (Y-tunnus). 4H, NY ja kevytyrittäjiä voidaan tukea ilman Y-tunnusta. Hakijan tulee mainita 4H / NY / kevytyrittäjyydestä hakemuksessa ja pyydettäessä esittää sopimus.
 • Pönkä-pientukea hakevan tulee nimetä hankkeelle sen toteuttamisesta vastaava henkilö. Mikäli tukea haetaan ilman Y-tunnusta, tulee vastaavan henkilön olla yhteydessä YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n toimistolle tunnistautumista varten.
 • Hakijan tulee olla YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueelta (Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö) ja hanke tulee toteuttaa alueella.


Miten

 • Pönkä-pientukea haetaan osoitteessa www.yhyres.fi/yrityksille/ponka/hakemus
 • Haku on jatkuva. Saapuneet hakemukset käsitellään kahdeksan (8) viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.
 • Tuki on käytettävä siihen hankkeeseen, mihin se on haettu.
 • Mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi YHYRES-kehittämisyhdistykselle ry:lle.
 • Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan.
 • Tukea ei myönnetä takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneisiin toimiin.
 • Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hakemus on jätetty käsittelyyn YHYRES-kehittämisyhdistykselle.
 • YHYRES-kehittämisyhdistys ry varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä tukihakemuksen.
 • Tukea ei myönnetä tutkintoon johtavaan koulutukseen.


Tuen maksaminen

 • Päätös tuesta ilmoitetaan hakijalle kahdeksan (8) viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.
 • Myönnetty Pönkä-pientuki maksetaan pääsääntöisesti ennakkona hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta. Muussa tapauksessa tuki maksetaan, kun hankkeesta on raportoitu.
 • Hakijan tulee liittää kuittikopiot YHYRES-kehittämisyhdistys ry:lle toimitettavaan loppuraporttiin. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, hankinta tulee perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä.
 • Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus tuesta.
 • Tuen enimmäismäärä on päätökseen merkitty euro- ja prosenttimäärä. Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuen määrä ei kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
 • Jos hanke peruuntuu kokonaan, on tuki palautettava kokonaisuudessaan YHYRES-kehittämisyhdistys ry:lle.


Raportointi

 • Yritys raportoi hankkeesta ja tuen käytöstä kuitteineen YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n nettisivuilta löytyvällä raportointilomakkeella.
 • Kirjallisen raportin sijaan ja ohella voidaan toimittaa kuvia tai videoita, joista selviää, että hanke on toteutettu suunnitellusti.
 • YHYRES-kehittämisyhdistys ry:llä on oikeus käyttää raportin kuvia tai videoklippejä.
 • Hankkeesta raportoidaan kahdeksan (8) kuukauden sisällä päätöksen päivämäärästä.
 • Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. hankkeen valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
 • Hakijoilta, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin.

 

Voit ladata tästä säännöt PDF-muodossa.

Hyrrä - maaseudun tukien sähköinen haku

mavi hyrra logo final rgb

Katso-ohjeet

 (Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella)

 

Hakulomake 

Hakulomake yritystukihakemus (3305A) liitteineen.
Näitä ei tarvitse täyttää, mikäli haet Hyrrä-järjestelmän kautta. 

Yritystukihakemuksen täyttöohjeet
kannattaa lukea vaikka hakisikin Hyrrän kautta

 

Liitteet

Tee liiketoimintasuunnitelma
Oma Yritys-Suomessa (kirjautuminen pankkitunnuksilla)

T2-, T4- ja T7-lomakkeet löydät Yritystutkimus ry:n sivuilta

 

Pelisäännöt

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Yritystukiasetus

 
Kyrönmaan ATK-palvelut