Tuen maksatusta voidaan hakea kun maksuhakemuksen perusteena olevat toimet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon. Maksua haetaan Hyrrän kautta tai erillisellä maksuhakemuksella, joka toimitetaan suoraan ELY-keskukseen.  Tuki maksetaan toteutuneisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuen. 

YHYRES ry:n henkilökunta neuvoo ja opastaa maksuhakemusasioissa. Maksatusasioissa opastaa Matti Jaskari p. 050 4635872

 

Investointituen maksu

Yritysten investointituki maksetaan enintään neljässä erässä. Rakentamisinvestoinneissa viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 20 % tuen kokonaismäärästä. Viimeisen erän maksua on haettava viimeistään neljän kuukauden kuluessa tukipäätöksen mukaisen toteutusajan päättymisestä. Tuki maksetaan toteutuneisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuen. Tuki maksetaan tukipäätöksen mukaisen tukiprosentin mukaisesti ja on euromäärältään enintään tukipäätöksen mukainen.

 

Perustamistuen maksu

Perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä. Ensimmäisen erän maksua voi hakea, kun tukipäätös on tehty ja yritys merkitty kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Jos maksua haetaan kolmessa erässä, niin toinen erä voidaan maksaa, kun vähintään puolet sovituista toimenpiteistä on toteutettu. Viimeinen erä voidaan maksaa, kun kaikki tukipäätöksen mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

 

Maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan ainakin seuraavat asiakirjat

  • Kirjanpidon pääkirja josta näkyy hakemukseen sisällytetyt kustannukset ja maksuhakemuslomakkeelle kirjotetun kustannussumman pitää täsmätä kirjanpitomerkintöjen kanssa. 
  • Kopiot laskuista
  • Kopiot maksutositteista, esimerkiksi tiliotteista
  • Hintavertailutiedot, mikäli maksujaksolla on tehty hintavertailua edellyttäviä hankintoja ja mikäli hintavertailutietoja ei ole toimitettu jo tukihakuvaiheessa

Liitteet ladataan Hyrrään pdf-muodossa. 

 

 

 

 

 

Maksatusta haetaan Hyrrän kautta

mavi hyrra logo final rgb

Maksuhakemuslomake 

Yritystuen maksuhakemuslomake (3315)
liitteineen.
Näitä ei tarvitse täyttää, mikäli haet maksatusta Hyrrä-järjestelmän kautta. 

 

Ohjeita maksatuksen hakemiseen

Yrityksen perustamistuen maksatuksen hakeminen Hyrrässä

Maksatuksen hakeminen Hyrrässä

 
Kyrönmaan ATK-palvelut