Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Yhteistyöhankkeella voidaan esimerkiksi

  • kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä
  • kehittää biotalouden tuotantoketjuja ja korkean jalostusarvon tuotteita
  • kehittää lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita
  • kehittää hajautettua energian tuotantoa, resurssitehokkuutta sekä uusia menetelmiä ja teknologioita ilmastonmuutoksen lieventämiseksi
  • kehittää elintarvikkeissa, energian tuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjontaa, toimitusketjuja ja logistiikkaa
  • edistää maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen kehittämistä, tuotteistamista ja markkinointia
  • rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä sekä tukea matkailua harjoittavien mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä.

 

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke (kokeellinen kehittäminen), tuki 60 %

Hankkeilla voidaan kehittää uusia tai parantaa olemassa olevia tuotteita, palveluita tai prosesseja sekä testata ja pilotoida niitä. Pilotoinnilla tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai menetelmän testausta pienessä mittakaavassa, jotta voidaan arvioida sen mahdollisuuksia menestyä täydessä mittakaavassa tai varsinaisilla markkinoilla.

Hanketta voidaan hyödyntää maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä. Hankkeella voidaan kehittää lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita sekä toteuttaa menekinedistämistoimia elintarvikkeiden paikallisille markkinoille.

 

Tiedonhankintahanke (teollinen tutkimus), tuki 80 %

Hankkeilla voidaan hankkia ja tuottaa pienille yrityksille uutta tietoa ja taitoa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseen tai olemassa olevien tuotteiden, prosessien tai palveluiden huomattavaksi parantamiseksi. Tietoa voidaan hankkia myös prototyyppien rakentamiseen tai kehittämistyötä tukevan pilottihankkeen suunnitteluun.

 

Koordinointi- ja aktivointihankkeet, tuki 100 %

Koordinointi- ja aktivointityyppisessä yhteistyöhankkeessa kootaan yritysten kehittämistarpeita sekä etsitään uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia. Tämäntyyppinen hanke ei sisällä valtiontukea ja voi saada täyden 100 %:n tuen.

Hanke ei tarjoa suoraan yrityksiä hyödyntäviä neuvontapalveluita vaan tulosten tulee olla kaikkien alueen yritysten käytettävissä. Diagnoosi siis voidaan tehdä ja resepti kirjoittaa, mutta varsinainen parantaminen tapahtuu vasta alemman tukitason hankkeilla.

Koordinointi- ja aktivointityyppistä hanketta voikin käyttää erityisesti yritysryhmähankkeiden valmisteluun. Yrityksen kehittämistarpeen arvioinnin laajuus voi näissä hankkeissa olla enintään noin yhden neuvontapäivän mittainen.

 

Hyrrä - maaseudun tukien sähköinen haku

mavi hyrra logo final rgb

Katso-ohjeet

 (Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella)

 

Hakulomake 

Hakulomake yritystukihakemus (3305A) liitteineen.
Näitä ei tarvitse täyttää, mikäli haet Hyrrä-järjestelmän kautta. 

Yritystukihakemuksen täyttöohjeet
kannattaa lukea vaikka hakisikin Hyrrän kautta

 

Liitteet

Tee liiketoimintasuunnitelma
Oma Yritys-Suomessa (kirjautuminen pankkitunnuksilla)

T2-, T4- ja T7-lomakkeet löydät Yritystutkimus ry:n sivuilta

 

Pelisäännöt

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta

Yritystukiasetus

 
Kyrönmaan ATK-palvelut